"ยา" กับการเดินทาง ก่อนการเดินทาง เตรียมยาอย่างไร

06 ก.พ. 2567 11:03:45จำนวนผู้เข้าชม : 68 ครั้ง

สำหรับการเดินทางภายในประเทศด้วยรถยนต์จะไม่มีปัญหา ยกเว้นการเดินทางโดยสารเครื่องบิน โดยการพกยาที่เป็นของเหลว ต้องเป็นไปตามระเบียบการบิน หรือสามารถโหลดใต้เครื่องได้


สำหรับการเดินทางต่างประเทศ นักท่องเที่ยวอาจจำเป็นต้องเตรียมยาสำหรับการเจ็บป่วยเฉียบพลัน หรือยาสำหรับโรคประจำตัวของตัวเอง ซึ่งแต่ละประเทศจะมีระเบียบและข้อจำกัดสำหรับการนำยาเข้าประเทศ เช่น ห้ามนำยาที่มีสารเสพติดให้โทษหรือวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ได้แก่ อนุพันธ์ของแอมเฟตามีน หรือยาบ้า หรือสารเสพติดบางอย่าง, ยาจิตเวชบางชนิด หรือกัญชาและส่วนประกอบภายในอาหาร เป็นต้น ดังนั้น ต้องเช็กกฎระเบียบของแต่ละประเทศก่อนการเดินทางเสมอ


แต่สิ่งที่แนะนำให้หลีกเลี่ยงระหว่างการโดยสารในเครื่องบิน คือ อาหารหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ที่ทำให้เกิดการมึนเมา , กัญชาหรือส่วนประกอบกัญชาภายในอาหาร อาจส่งผลทำให้มึนงง เวียนศีรษะ หรือคลื่นไส้อาเจียนได้ และอาจหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีแก๊ส เช่น น้ำอัดลม โซดา เพราะอาจทำให้เกิดภาวะท้องอืด จุกเสียดแน่นท้องได้
คำถามที่ 2 เดินทางช่วงปีใหม่ ควรพกยาอะไรติดตัวไปบ้าง?
ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางภายในหรือภายนอกประเทศ ยาที่แนะนำให้เตรียมไป คือ ยาสำหรับโรคประจำตัว และยาบรรเทาอาการทั่วไป


ยาสำหรับโรคประจำตัว นำไปให้เพียงพอสำหรับการเดินทาง เพราะยาบางอย่างไม่มีตามร้านขายยาและต้องจ่ายโดยแพทย์ในโรงพยาบาลเท่านั้น สิ่งที่ต้องเน้นย้ำ คือ
1. เก็บรักษายาให้อยู่ในสภาพเดิมให้ได้มากที่สุด เช่น มีชื่อยา ฉลากยา รวมถึงขนาดยา และวิธีการกินยาอย่างชัดเจน
2. หากมีโรคเรื้อรังและต้องกินยาเฉพาะโรค นักท่องเที่ยวควรขอบันทึกการรักษารวมถึงชื่อยาทุกชนิดที่จ่ายจากแพทย์ และเก็บเอกสารไว้ติดตัวตลอดการเดินทาง หากขณะเดินทางแล้วมีอาการเจ็บไข้ได้ป่วยจะได้ยื่นเอกสารเกี่ยวกับประวัติการเจ็บป่วยรวมถึงยากับแพทย์ที่ทำการรักษา และถ้าเดินทางไปต่างประเทศ เอกสารควรเป็นภาษาอังกฤษ
3.หากยาที่ติดตัวเป็นสารหรือส่วนประกอบที่ต้องห้าม หรือเป็นเข็มฉีดยา เช่น Insulin หรือยาฉีด เมื่อมีอาการแพ้ฉุกเฉินอย่าง EpiPen นักท่องเที่ยวต้องขอเอกสารระบุถึงความจำเป็นที่ต้องใช้ยา เพื่อนำไปยื่นกับเจ้าหน้าที่และสำแดงยาทุกครั้งก่อนการบิน


ส่วนยาบรรเทาอาการทั่วไป แนะนำเตรียมยาแก้ไข้พาราเซตามอล แก้ปวด ยาแก้แพ้ แก้ไอ เกลือแร่ หากมีอาการถ่ายเหลว โดยให้คำนึงถึงว่าบางจุดหมายปลายทางทั้งในและนอกประเทศ อาจหายาได้ลำบาก ดังนั้น อาจต้องจำลองเหตุการณ์ หากเรามีอาการอะไร ยาหรืออุปกรณ์ปฐมพยาบาลใดบ้างที่เราต้องเตรียมไป
ขอขอบคุณ : นายแพทย์กฤต หมัดแสละ , แพทย์เฉพาะทางเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว


ขอขอบคุณแหล่งที่มาของข้อมูล : www.chulabhornchannel.com