ตากุ้งยิง เกิดจาก ?

05 ก.พ. 2567 14:17:14จำนวนผู้เข้าชม : 61 ครั้ง

ต่อมไขมันที่เปลือกตาอักเสบติดเชื้อ ซึ่งมีปัจจัยเสี่ยง ได้แก่
1.การสัมผัสตาด้วยมือที่ไม่สะอาด
2.การใส่คอนแทคเลนส์
3.การมีโรคเปลือกตาอักเสบเดิม
4.การใช้เครื่องสำอางที่ไม่สะอาด หรือล้างเครื่องสำอางไม่หมด
5.เคยมีประวัติเป็นตากุ้งยิงมาก่อน
6.ภาวะที่ภูมิคุ้นกันของร่างกายลดลง เช่น เบาหวาน
การรักษาตากุ้งยิง
ส่วนใหญ่ตากุ้งยิงมักหายเองได้ โดยอาจดูแลตนเอง ดังนี้
1.ประคบอุ่นที่เปลือกตา 5-10 นาที วันละ 3-5 ครั้ง
2.ล้างมือและล้างหน้าบ่อย ๆให้สะอาด
3.หลีกเลี่ยงการสัมผัสเปลือกตาส่วนที่เป็นตากุ้งยิง
4.ไม่บีบหรือกดระบายหนองจากตากุ้งยิงเอง
หากไม่ดีขึ้นควรพบจักษุแพทย์เพื่อตรวจรักษาเพิ่มเติมด้วยยาปฏิชีวนะ หรือการเจาะระบายหนองจากตากุ้งยิง


ข้อมูลโดย
รศ. พญ.เกวลิน เลขานนท์
สาขาวิชากระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตาฯ
ภาควิชาจักษุวิทยา
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล


 ขอขอบคุณแหล่งที่มาของข้อมูล :www.rama.mahidol.ac.th