ข้อมูลเชิงบวกเพิ่มเติมที่สำคัญของยาลดความอ้วน Wegovy

05 ก.ย. 2566 11:59:49จำนวนผู้เข้าชม : 128 ครั้ง

เป็นที่ทราบกันดีว่าภาวะน้ำหนักเกิน (overweight) หรือโรคอ้วน (obesity) เพิ่มความเสี่ยงของอุบัติการณ์ไม่พึงประสงค์ทางระบบหัวใจและหลอดเลือดหลักๆ (major adverse cardiovascular events หรือ MACE) แต่จนถึงในปัจจุบันยังไม่มียารักษาโรคอ้วน (obesity) ตัวใดที่สามารถลดความเสี่ยงของ MACE ได้อย่างมีนัยสำคัญ จนเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2566 บริษัท Novo Nordisk A/S เผยแพร่ผลลัพธ์เบื้องต้นของการศึกษาทางคลินิกการศึกษาหนึ่งที่ถือเป็น landmark trial ขนาดใหญ่อีกการศึกษาหนึ่งของ semaglutide หรือที่มีชื่อทางการค้าว่า Wegovy โดยพบว่า semaglutide สามารถลดความเสี่ยงของ MACE ลงได้ถึง 20% ในผู้ใหญ่ที่มีภาวะน้ำหนักเกินหรือเป็นโรคอ้วน


                Landmark trial ดังกล่าวมีชื่อว่า SELECT ซึ่งเป็นการศึกษาทางคลินิกแบบ randomized, double-blind, parallel-group, placebo-controlled trial ที่มุ่งประเมินประสิทธิภาพในการลดความเสี่ยงของการเกิด MACE (cardiovascular death, non-fatal myocardial infarction และ non-fatal stroke) ของยา semaglutide ขนาด 2.4 มิลลิกรัม (ฉีดเข้าชั้นใต้ผิวหนังหรือ subcutaneous injection สัปดาห์ละครั้ง) เสริมกับ standard of care คือการควบคุมอาหารและการออกกำลังกาย เปรียบเทียบกับ placebo ในผู้ชายและผู้หญิง (ส่วนใหญ่เป็นผู้ชาย) จำนวนทั้งสิ้นประมาณ 17,600 คนที่มีภาวะน้ำหนักเกินหรือเป็นโรคอ้วน (มีดัชนีมวลกายหรือ body mass index ตั้งแต่ 27 kg/m2) อายุตั้งแต่ 45 ปีขึ้นไปและได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดอยู่แล้ว แต่ไม่มีประวัติของการเป็นโรคเบาหวาน การศึกษานี้เริ่มขึ้นในปี 2018 และติดตามผู้เข้าร่วมการศึกษามาเป็นเวลา 5 ปี ผลการศึกษาเบื้องต้นพบว่า semaglutide ลดความเสี่ยงของการเกิด MACE ลงได้ถึง 20%


                Semaglutide (Wegovy) เป็นยาในกลุ่ม glucagon-like peptide-1 receptor agonists ซึ่งได้รับการรับรองจากคณะกรรมการอาหารและยาของสหรัฐอเมริกาในเดือนมิถุนายนปี 2021 สำหรับใช้เสริมกับ standard of care ในการลดน้ำหนักผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไปที่มีภาวะน้ำหนักเกินหรือเป็นโรคอ้วนและมี weight-related condition อย่างน้อย 1 อย่าง เช่น ความดันโลหิตสูง เบาหวานชนิดที่ 2 หรือไขมันคอเลสเตอรอลในเลือดสูง โดย semaglutide (Wegovy) นับเป็นยาตัวแรกที่ได้รับการรับรองจาก FDA สำหรับใช้ใน chronic weight management นับตั้งแต่ปี 2014 เป็นต้นมา


                อนึ่ง ผลของการศึกษาทางคลินิกที่มีชื่อว่า STEP 1 ซึ่งถือเป็นหนึ่งใน landmark trials ของ semaglutide (Wegovy) ในผู้ใหญ่ที่มีภาวะน้ำหนักเกินหรือเป็นโรคอ้วนจำนวน 1,961 คน เปรียบเทียบระหว่าง semaglutide (Wegovy) 2.4 mg สัปดาห์ละครั้งเสริมกับ standard of care และ placebo พบว่าในช่วง 68 สัปดาห์ของการรักษา กลุ่มที่ได้รับ semaglutide (Wegovy) มี bodyweight ลดลงเฉลี่ย 14.9% จากน้ำหนักตัวเมื่อเริ่มต้นการศึกษา ส่วนกลุ่มที่ได้รับ placebo มีน้ำหนักตัวลดลงเฉลี่ยแค่ 2.4% ขณะเดียวกันพบว่าถึงประมาณ 86% ของกลุ่มที่ได้รับ semaglutide (Wegovy) สามารถลดน้ำหนักลงได้อย่างน้อย 5% จาก bodyweight เมื่อเริ่มต้นการศึกษา


 


 


แหล่งที่มาของข้อมูล: www.healio.com, www.novonordisk.com, www.healio.com